Κυπριακό, η επόμενη μέρα - Τι προτείνουν οι υποψήφιοι για την Προεδρία;