Κ.Μαυρίδης: Θα είμαι υποψήφιος στις επερχόμενες Ευρωεκλογές


 

Στην ομιλία του ενώπιον του Ευρωκοινοβουλίου, ο Πρόεδρος της Κομισιόν αναφέρθηκε στην ανάγκη για  «περισσότερη Ευρωπαϊκή κυριαρχία». Ποιες είναι οι προεκτάσεις της τοποθέτησης αυτής κατά τη δική σας εκτίμηση;

Ο Πρόεδρος της Κομισιόν ευνοεί την αναπροσαρμογή της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο από ομοφωνία (κάθε κράτος διαθέτει δικαίωμα αρνησικυρίας/βέτο) σε ειδική πλειοψηφία.

Δεν το ανέφερε στην ομιλία του, ωστόσο η δική μου εκτίμηση είναι ότι περισσότερη Ευρωπαϊκή κυριαρχία εξυπακούει εκχώρηση κρατικής κυριαρχίας, άρα λιγότερη κρατική κυριαρχία των μελών της ΕΕ.

Όπως ο ίδιος ανέφερε, η περισσότερη «Ευρωπαϊκή κυριαρχία» θα επικεντρώνεται σε δύο τομείς:

  1. σε μερικές πτυχές της εξωτερικής πολιτικής
  2. στην φορολογία.

Ως ένα παράδειγμα για την ανάγκη ευθυγράμμισης της εξωτερικής πολιτικής, αναφέρθηκε αργότερα σε παραφωνία κράτους που παρεμπόδισε την καταδίκη της Κίνας για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Για την φορολογία η επιδίωξη της ΕΕ είναι γνωστή σε όσους παρακολουθούν τη δράση μου.

Στην ΕΕ υπάρχει επικρατούσα πολιτική θέση (επιβεβαιώθηκε συντριπτικά και στο Ευρωκοινοβούλιο με ψηφοφορία) για να περιοριστεί το δικαίωμα των Κρατών να διαμορφώνουν δική τους φορολογική πολιτική.

Για παράδειγμα, η Κύπρος διατηρεί χαμηλή φορολογία στις εταιρείες, πράγμα που προσελκύει ξένες εταιρείες  που έχουν νομικά/λογιστικά την Κύπρο ως φορολογική τους βάση.

Πρόκειται για σύνθετο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που χτίσαμε εδώ και δεκαετίες με επίκεντρο την χαμηλή φορολογία στις εταιρείες και η Κύπρος αποκομίζει τεράστια οφέλη από τον τομέα των υπηρεσιών αυτών, όπου εργοδοτούνται χιλιάδες συμπατριώτες μας.

Οι συνθήκες επιβάλλουν να προσαρμόσουμε (προσαρμογή και όχι κατάργηση) το συγκριτικό μας πλεονέκτημα στον τομέα υπηρεσιών με ζητούμενο την διατήρηση και προπάντων την διεύρυνση του οφέλους στην ευρύτερη κοινωνία π.χ. προσέλκυση εταιρειών με πραγματική και φυσική παρουσία στην Κύπρο, έστω και αν ο αριθμός τους είναι μικρότερος από εκείνες που χρησιμοποιούν την Κύπρο τώρα ως φορολογική βάση.

Από τη δική μου πλευρά, έχω ήδη διοργανώσει δυο ημερίδες με εμπλεκόμενους φορείς από την Κύπρο για το θέμα αυτό.

Είστε ο μοναδικός Κύπριος Ευρωβουλευτής, μέλος της Επιτροπής Οικονομικών του Ευρωκοινοβουλίου. Πως το αξιοποιεί αυτό η εκάστοτε Κυβέρνηση και το κράτος; 

Στην Επιτροπή Οικονομικών του Ευρωκοινοβουλίου οφείλω να λειτουργώ ως προασπιστής των συμφερόντων της Κύπρου.

Πρόσφατα μάλιστα ανέλαβα υπεύθυνος/εισηγητής για την έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου με θέμα τις «Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Ευρωζώνη» και επίσης εκπροσωπώ την Ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στην έκθεση για «Το Μέλλον της ΕΕ».

Έχω λοιπόν προσωπική αντίληψη της πραγματικότητας. Αν δεν είχα, πιθανόν να πίστευα διάφορες διακηρύξεις αξιωματούχων στη Λευκωσία και στις Βρυξέλλες ότι «θα δώσουμε τη μάχη».

Σε πολιτικό επίπεδο και στο Ευρωκοινοβούλιο, η μάχη ουσιαστικά κρίθηκε και χάσαμε συντριπτικά στη ψηφοφορία. Το ζητούμενο πλέον είναι να επιλέξουμε ως Κύπρος, ποια μάχη, που και πως θα τη δώσουμε με προοπτική να την κερδίσουμε. 
 
Για χρόνια επιμένω ότι στην ΕΕ έχει επικρατήσει ήδη η πολιτική για περιορισμό των δυνατοτήτων του κάθε κράτους να διαμορφώνει την δική του πολιτική σε θέματα φορολογίας.

Ήδη, με διακηρυγμένο στόχο την εξάλειψη αθέμιτων φορολογικών πρακτικών και τη διαμόρφωσης κοινής βάσης φορολογίας των εταιρειών, έχουν υπερψηφιστεί και εγκριθεί Ευρωπαϊκές νομοθεσίες χωρίς η Κυπριακή Κυβέρνηση να ασκήσει βέτο ή να τις έχει αποτρέψει. 

Επειδή όμως σημαντικό μερίδιο της κυπριακής οικονομίας στηρίζεται στην προσφορά υπηρεσιών με επίκεντρο το χαμηλό φορολογικό εταιρικό συντελεστή, απαιτείται συντονισμός για  προώθηση συγκεκριμένων ενεργειών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ένας Ευρωβουλευτής, όσο και να θέλει, όσα και αν διακηρύττει εντός Κύπρου για να εντυπωσιάσει, λίγα μπορεί να πετύχει στην πράξη. Το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στην Κυβέρνηση και τις κρατικές αρχές με τις οποίες απαιτείται ευθυγράμμιση και συντονισμός. Στα θέματα αυτά, η συνεργασία και η ανταπόκριση του Υπουργείου  Οικονομικών σε πολιτικό επίπεδο ήταν ελλιπής.  

Μετά την ομιλία Τσίπρα στην Ευρωβουλή, αναφερθήκατε σε ανάγκη για ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης και για πανευρωπαϊκή εγγύηση καταθέσεων. Μπορείτε να μας αναπτύξετε λίγο το πώς βλέπετε το συγκεκριμένο ζήτημα αλλά και την κατάσταση για προστασία καταθέσεων σήμερα στην Κύπρο; 

Η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση συμφωνήθηκε από τα κράτη της ΕΕ (συμφώνησε και η Κύπρος) και το βρήκα μπροστά μου όταν ανέλαβα την θητεία μου ως Ευρωβουλευτής το 2014.

Η Τραπεζική Ένωση συμφωνήθηκε με τρεις πυλώνες (κοινή εποπτεία των τραπεζών, κοινοί κανόνες επίλυσης προβληματικών τραπεζών και κοινή προστασία των καταθέσεων).

Εφαρμόστηκαν ήδη οι δύο πρώτοι πυλώνες, όπως συνέφερε στη Γερμανία και μερικά άλλα κράτη αλλά με δυσβάσταχτες επιπτώσεις προσαρμογής σε κράτη της ευρωπαϊκής περιφέρειας και ιδιαίτερα όσα πλήγηκαν  από την οικονομική κρίση αλλά η κοινή εγγύηση των καταθέσεων μέσω πανευρωπαικού θεσμού δεν εφαρμόστηκε.

Έγιναν απόπειρες για να τελματωθεί η εγγύηση των καταθέσεων και πολλές φορές πρωτοστατώ στην ανάδειξη του τρίτου πυλώνα με τρία κύρια επιχειρήματα. Κατά αρχήν, υπάρχει δυσμενής διάκριση εναντίον ευρωπαίων πολιτών και εναντίον εταιρειών-τραπεζών.

Οι ευρωπαίοι πολίτες στα αδύνατα κράτη της ΕΕ δεν τυγχάνουν ίδιας προστασίας των καταθέσεων τους όπως ευρωπαίοι πολίτες σε άλλα δυνατά κράτη εντός ΕΕ.

Επιπλέον, οι τράπεζες σε αδύνατα κράτη, όπως σε Κύπρο και Ελλάδα, ανταγωνίζονται στην προσέλκυση καταθέσεων και κεφαλαίων τις Γερμανικές τράπεζες των οποίων όμως οι καταθέσεις είναι εγγυημένες από το δυνατό γερμανικό κράτος.

Τέλος, υπάρχει και ένα τεράστιο ηθικό ζήτημα. Η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση πρέπει να εφαρμοστεί όπως συμφωνήθηκε. Χωρίς εγκαθίδρυση Ευρωπαϊκού Σχεδίου Εγγύησης Καταθέσεων, η δυσμενής διάκριση θα συνεχίζεται και θα ελλοχεύει πιο εύκολα ο κίνδυνος εκροής καταθέσεων στο επόμενο κράτος με σοβαρά προβλήματα.. 

Σε σχέση με τις καταθέσεις στην Κύπρο, από το 2009, τέθηκε σε ισχύ Ευρωπαϊκή νομοθεσία που καθόρισε την προστασία των καταθέσεων με ανώτατο όριο τις €100.000 ως υποχρέωση του κάθε κράτους ξεχωριστά. Οποιεσδήποτε τροπολογίες ακολούθησαν στο πλαίσιο της Τραπεζικής Ένωσης δεν άλλαξαν το πλαίσιο αυτό με τις καταθέσεις μέχρι τις €100.000 ανά τράπεζα και πρόσωπο, να παραμένει υποχρέωση του κράτους.   

Η ενίσχυση της προστασίας των καταθέσεων είναι μια μάχη που θα συνεχίσω, ιδιαίτερα μέσα και από τον ειδικό μου ρόλο μου σε σχετικές εκθέσεις του Ευρωκοινοβουλίου. Το οφείλω στις χιλιάδες συμπατριώτες μου στην Κύπρο που τόσο δεινοπάθησαν και δεινοπαθούν, αλλά και στους Ευρωπαίους πολίτες γενικότερα που προσδοκούν σε βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου με σύγκλιση προς τα πάνω. 

Τον Μάη του 2019 έχουμε Ευρωεκλογές. Να θεωρήσουμε δεδομένο ότι θα είσαστε υποψήφιος; 

Λαμβάνοντας υπόψη τις εμπειρίες μου, την γνώση που έχω αποκτήσει και το γεγονός ότι θεωρώ πως στην κορυφή του Δημοκρατικού Κόμματος πρόσωπα όπως και εγώ, δεν πρέπει να έχουν πέραν του ενός αξιώματος ταυτοχρόνως. Επιλέγοντας με βάση αυτό το κριτήριο, Θεού θέλωντος και εκτός άλλων απροόπτων, θα είμαι υποψήφιος στις επερχόμενες εκλογές. 

Σας φοβίζει ποιός ή ποιοί θα είναι οι ανθυποψήφιοί σας; 

Ανήκω στο Δημοκρατικό Κόμμα. Αν στο Δημοκρατικό Κόμμα φοβόμαστε να υπάρχουν δημοκρατικά άνθρωποι που να θέλουν να είναι υποψήφιοι θα ήταν λάθος. Υπάρχουν αρκετά ικανά στελέχη και όπως εγώ είχα το δικαίωμα να είμαι υποψήφιος πριν τεσσεράμιση χρόνια, έτσι και αυτοί έχουν το δικαίωμα αυτό. Ακόμα ωστόσο δεν υπήρξε καμιά επίσημη συζήτηση για το θέμα των Ευρωεκλογών μέσα στο κόμμα. 

ΔΗΜΟΦΙΛΗ