Έκτακτη Ολομέλεια για την 56η έδρα της Βουλής


Σε έκτακτη Ολομέλεια το απόγευμα η Βουλή αναφορικά με το θέμα της 56ης έδρας στη Λεμεσό.

Η Ολομέλεια θα συγκληθεί σήμερα στις 16:00 το απόγευμα.

Αξίζει να αναφερθεί ότι για το ζήτημα αυτό υπήρξε πρόσφατη γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα κ. Κώστα Κληρίδη που αναφέρει ότι υπό τις περιστάσεις όπως έχουν διαμορφωθεί, η ασφαλέστερη νομικά οδός προσπέλασης του προβλήματος που έχει προκύψει, είναι η προσθήκη στο Άρθρο 66 του Συντάγματος ρητής πρόνοιας, η οποία να αναφέρεται στην περίπτωση κατανεμηθείσας αλλά «μη καταληφθείσας» έδρας.

 

ΔΗΜΟΦΙΛΗ