Εγκρίθηκαν Σχέδιο «Εστία» και φορέας διαχείρισης ΜΕΔ


Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα το πρωί το Σχέδιο «Εστία» για την αντιμετώπιση του προβλήματος των μη εξυπηρετουμένων δανείων, που θα στηρίξει τις ευάλωτες ομάδες των δανειοληπτών.

Σε μια άλλη εξέλιξη, ανακοινώθηκε ότι το ΔΣ της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας υπέβαλε την παραίτησή του, η οποία έγινε αποδεκτή από την Κυβέρνηση.
 
Η πρόταση του Υπουργείου Οικονομικών, που εγκρίθηκε από το Υπουργικό, προβλέπει συγκεκριμένη προαποφασισμένη διαδικασία αναδιάρθρωσης των δανείων, που θα περιλαμβάνει αναπροσαρμογή του υπολοίπου των δανείων στην αξία του ενυπόθηκου ακίνητου, αναπροσαρμογή των επιτοκίων κατά τρόπο που δεν θα υπερβαίνουν το 3,5% και δεν θα είναι χαμηλότερα του 2,5% και ένα σχέδιο με αρκετά χρόνια αποπληρωμής.
 
Όσοι επιλεγούν για να συμμετάσχουν στο Σχέδιο θα πρέπει να έχουν εισοδήματα όχι πέραν των 50 χιλιάδων ευρώ ετησίως και περιουσιακά στοιχεία, εξαιρουμένου του ενυπόθηκου σπιτιού, που δεν θα ξεπερνούν σε αξία το 125% της αξίας της υποθήκης για την κατοικία.
 
Όσοι επιλέγονται θα τυγχάνουν επιδότησης για το 1/3 της αναδιαρθρωμένης δόσης που θα πρέπει να καταβάλλουν για το στεγαστικό δάνειο.
 
Το σχέδιο θα καλύψει ακόμα και επιχειρηματικά δάνεια που έχουν ως υποθήκη την κατοικία.
 
Υπολογίζεται ότι θα υποβοηθηθούν περίπου 15 χιλιάδες δανειολήπτες και ήδη το σχετικό κονδύλι, που έχει περιληφθεί στον προϋπολογισμό του 2019, υπολογίζεται σε κάτι περισσότερο από €30 εκατ.
 
Το Σχέδιο «Εστία» εγκρίθηκε από το Υπουργικό μαζί με το πλαίσιο για τη σύσταση και λειτουργία του φορέα διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, σε έκτακτη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου σήμερα το πρωί.
 
 Όπως ανακοινώθηκε επίσης από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Πρόδρομο Προδρόμου, το ΔΣ της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας υπέβαλε την παραίτησή του, η οποία έγινε αποδεκτή από την Κυβέρνηση. Ωστόσο θα παραμείνουν στη θέση τους μέχρι τη σύσταση του φορέα διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
 

ΔΗΜΟΦΙΛΗ