Αν. Αντ. στα Η.Ε.: «Ιδιοκτησία των Κυπρίων το Κυπριακό»


Στην περίπτωση του Κυπριακού, ο ΟΗΕ δεν είναι διαμεσολαβητής και η διαδικασία είναι ιδιοκτησία των Κυπρίων, δήλωσε η Αναπληρωτής Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Κύπρου στα ΗΕ Πόλυ Ιωάννου, σε παρέμβαση την Τετάρτη σε ανοικτή συζήτηση του Συμβουλίου Ασφαλείας για την Διαμεσολάβηση ως εργαλείο διατήρησης της διεθνούς ειρήνης.
 
Η κ. Ιωάννου, υπογράμμισε συγκεκριμένα πως η Κύπρος – ως κράτος που βρίσκεται σε διένεξη – έχει μεγάλη πείρα ως αποτέλεσμα της δικής της ειρηνευτικής διαδικασίας,  "παρότι στην περίπτωση του Κυπριακού, ο ΟΗΕ δεν είναι διαμεσολαβητής και η διαδικασία είναι ιδιοκτησία των Κυπρίων".
 
Η Αντιπρόσωπος της Κύπρου πρόσθεσε πως η διαμεσολάβηση είναι ένα σημαντικό εργαλείο που προνοεί ο Καταστατικός Χάρτης του ΟΗΕ για την ειρηνική επίλυση συγκρούσεων, αλλά πρέπει να υπάρχουν σαφείς και καταγεγραμμένοι κανόνες και προϋποθέσεις που να διέπουν τη διαμεσολάβηση εκ μέρους του ΟΗΕ.
 
Ανέφερε συγκεκριμένα ότι ο Οργανισμός πρέπει να λειτουργεί αυστηρά στο πλαίσιο των δικών του αξιών και κανόνων, καθοδηγούμενος όντας διαμεσολαβητής από τον Καταστατικό του Χάρτη και το διεθνές δίκαιο και ότι η διαμεσολάβηση απαιτεί βαθιά γνώση των τοπικών συνθηκών, τόσο των παραμέτρων της διένεξης ,αλλά και του πολιτικού, στρατηγικού, κοινωνικοοικονομικού, πολιτισμικού και ιστορικού υποβάθρου που διέπουν τη διένεξη και την διαδικασία επίλυσής της.
 
Οι διαμεσολαβητές του ΟΗΕ, συνέχισε, πρέπει να επιλέγονται βάσει ουσιαστικών κριτηρίων και απαιτείται συνέργεια μεταξύ του Συμβουλίου Ασφαλείας και του διαμεσολαβητή, έτσι ώστε το Συμβούλιο να μπορεί να αναλάβει την ευθύνη των όσων προκύψουν από την διαμεσολάβηση.
 
Σύμφωνα με την κ. Ιωάννου, η διαμεσολάβηση δεν πρέπει να είναι παρεμβατική και να επιβάλλει λύσεις στα μέρη, αναφέροντας ότι πρόκειται για αμιγώς εθελούσια διαδικασία, η οποία μπορεί να είναι επιτυχής όταν βοηθά τα μέρη να βρουν, τα ίδια, βιώσιμες λύσεις που να μπορούν να εφαρμόσουν.
 
Ο ΟΗΕ, ανέφερε στην παρέμβασή της, πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός με την επιδιαιτησία υπό τη μορφή της μη δικαστικής παρέμβασης τρίτων η οποία αποτελεί στην ουσία μέθοδο ενισχυμένης διαμεσολάβησης. Τέτοιες μέθοδοι , είπε, πρέπει πάντα να έχουν την πρότερη έγκριση του Συμβουλίου Ασφαλείας, ενώ δεν πρέπει να μας διαφεύγει πως έστω κι αν υπάρχει συγκατάθεση των μερών για κάτι τέτοιο, αυτή η συγκατάθεση μπορεί να είναι το προϊόν εξαναγκασμού.
 
Ανέφερε εξάλλου ότι οι ειρηνευτικές επιχειρήσεις του ΟΗΕ είναι καίριας σημασίας για την επίλυση διενέξεων, αποτρέποντας την επιδείνωσή τους και συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που να επιτρέπει τη διεξαγωγή μιας ειρηνευτικής διαδικασίας. Τέλος, τόνισε πως η συμμετοχή γυναικών στις ειρηνευτικές διαδικασίες είναι επιβεβλημένη, αλλά πρέπει να είναι και ουσιώδης, κάτι που απαιτεί την επίτευξη πραγματικής ισότητας ευρύτερα σε μια κοινωνία. 

ΔΗΜΟΦΙΛΗ